Welkom


Hartelijk welkom in de online omgeving van de Regiobarometer Regio Rivierenland. Hier krijgt u in één oogopslag inzicht in de trends en ontwikkelingen van de thema's die in onze regio spelen. De Regiobarometer is een initiatief van de provincie Gelderland en Regio Rivierenland.

Focus
Hoe staat het met de demografie, arbeidsmarkt, sociaal-economische gezondheidsverschillen en met de economie en logistiek, de agribusiness, de recreatie en het toerisme in Rivierenland? De Regiobarometer laat het zien. In de Regiobarometer ligt de focus op de aansluiting op de drie regionale speerpunten van Regio Rivierenland: Economie en Logistiek, Agribusiness, Recreatie en Toerisme.

Doel
Het doel van de Regiobarometer is om een gedragen beeld te creëren, de ontwikkelingen te monitoren en hierover met provincie en maatschappelijke partijen de dialoog te voeren.

Betrokkenheid en brongebruik
Dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland heeft de Regiobarometer ingericht. Hierbij zijn een aantal inhoudsdeskundige partners betrokken en wordt gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Provinciale Werkgelegenheidsenquête.


Hoe werkt de Regiobarometer?

Door op één van de hiernaast weergegeven pictogrammen te klikken, belandt u op de desbetreffende themapagina. Hierop staan statistieken die u informeren over de ontwikkeling van het thema. 

Alle statistieken hebben een informatieknop met daarin de bron, een eventuele toelichting en de datum van de laatste update.

Een aantal statistieken hebben een extra knop. Door hierop te klikken, wordt de ontwikkeling van de statistieken zichtbaar. 

Alle statistieken zijn voorzien van een legenda. Door hierop te klikken, worden statistieken aan- of uitgezet. Zo kunt u zelf selecteren welke statistieken u wilt zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden.